Παραδοσιακά οι καλλιεργητές τον Χειμώνα αφομοιώνουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες που απέκτησαν τη χρονιά που πέρασε, όπως η γη ‘χωνεύει’ το κομπόστ και το νερό της βροχής αυτήν την εποχή και ετοιμάζονται για τις νέες προκλήσεις της εποχής που έρχεται, σχεδιάζοντας τις σπορές και τις φυτεύσεις.

Έτσι και εμείς, αφού πρώτα ενταχθήκαμε στην ομάδα που όλοι μαζί οραματιστήκαμε για ΕΥ ΖΗΝ, καταρχήν μέσω της διατροφής, ξεκινάμε τώρα μία καινούργια επικοινωνία διαδικτυακά μέσω άρθρων για τη βιολογική – βιοδυναμική γεωργία και των προϊόντων που αυτή παράγει και που σταδιακά θα οδηγήσει στη φυσική επαφή μας στο αγρόκτημα και σε κοινές δράσεις, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ξεκινώντας θα πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει βιολογική γεωργία. Βιολογική ή οικολογική γεωργία είναι η γεωργία χωρίς τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών και εσχάτως χωρίς την χρήση γενετικά τροποποιημένων φυτών (GMO). Είναι το σύνολο των προσπαθειών και των έργων που καταβάλει ο άνθρωπος, από την αρχή της εμφάνισής του στον πλανήτη μας, στο δρόμο της παραγωγής τροφής, σε αρμονία με τη φύση, με σκοπό τη φυσική του ανάπτυξη και εξέλιξη.

Είναι πρωτίστως η συνειδητοποίηση από μέρους του καλλιεργητή του κομβικού του ρόλου ως παραγωγού τροφής για την κοινότητα, αξιοποιώντας γνώσεις και εμπειρίες γενεών, της παρατήρησης και αποκωδικοποίησης των ‘μυστικών’ της φύσης, του καιρού και του κλίματος, της συνεργασίας του με τα άλλα πλάσματα του οικοσυστήματος που τον περιβάλλει και της αξιοποίησης και διατήρησης ου τεράστιου πλήθους των φυτικών ειδών που μας χάρισε ο Θεός.

Η προσφορά τροφών απαλλαγμένων από τοξικά χημικά κατάλοιπα, αποτέλεσμα της αλόγιστης χρήσης χημικών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών, που τόσο μας απασχολεί στη σύγχρονη εποχή, είναι μόνο μία σημαντική οπτική αυτής της προσπάθειας.

Σημαντικότερο σημείο αναφοράς της βιολογικής γεωργίας πρέπει να είναι η παραγωγή τροφής υψηλής θρεπτικής αξίας μέσω της ευζωίας των καλλιεργειών. Η σχολαστική παρατήρηση των συνθηκών ανάπτυξης, του εδάφους και των θρεπτικών συστατικών του, των ιδιαιτεροτήτων του κάθε φυτικού είδους που καλλιεργεί, η διατήρηση και εξέλιξη του οικοσυστήματος που δημιουργεί με τις καλλιέργειες και τα διάφορα άλλα πλάσματα που φιλοξενούνται σε αυτές, θα πρέπει να οδηγούν στην παραγωγή τροφής που θα ικανοποιεί όχι μόνο το φυσικό μας σώμα, μέσω της υψηλής διατροφικής της αξίας, αλλά και της ψυχής μας μέσω της νοστιμιάς της και των συναισθημάτων που μας δημιουργεί η κατανάλωσή της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αποδοχή τους από τα μικρά παιδιά που δεν έχουν αναπτύξει ακόμη το νοητικό τους σώμα και ενθουσιάζονται από ένστικτο με τις γεύσεις.

Βασικές αρχές λοιπόν της βιολογικής γεωργίας που θα μας απασχολήσουν σε αυτήν την προσπάθεια επικοινωνίας μας είναι οι ακόλουθες:

  • Αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους και κατ’ επέκταση της ζωής του. Κομποστοποίηση και χλωρή λίπανση. Παράμετροι εδαφικής υγείας, αναλύσεις εδάφους, πετρώματα και προσθήκη θρεπτικών. ‘Πρώτα καλλιεργούμε το έδαφος και μετά τα φυτά μας.’
  • Εναλλαγή καλλιεργειών – αμειψισπορά. Αποφυγή καλλιέργειας του ίδιου ή συγγενικού είδους στο ίδιο σημείο για πολλά χρόνια. Μία τεχνική που εξασφαλίζει εκτός από υγεία και νόστιμα προϊόντα.
  • Συγκαλλιέργεια. Η καλλιέργεια πολλών φυτικών ειδών διαφορετικών οικογενειών, που αλληλοπροστατεύονται μέσω ουσιών που εκλύουν από τα φύλλα τους ή τις ρίζες τους ή της χρησιμότητας τους ως καταφύγιο ζωής άλλων ωφέλιμων οργανισμών (έντομα κ.α.).
  • Επιλογή των κατάλληλων φυτικών ειδών και ποικιλιών ανά εποχή για το μικροκλίμα του αγροκτήματος, που οδηγεί στη μείωση της ανάγκης παρεμβάσεων. Μετεωρολογία. Αποφυγή καλλιέργειας ειδών εκτός τόπου και χρόνου.
  • Αρδευτικός σχεδιασμός και αειφορική διαχείριση αυτού του πολύτιμου πόρου, του νερού. Εδαφοκάλυψη
  • Φυτοπροστασία των καλλιεργειών μέσω φυσικών μεθόδων, φυτικών εκχυλισμάτων, ωφέλιμων εντόμων και μικροοργανισμών (βιολογική καταπολέμηση).
  • Αξιοποίηση, διάδοση και εξέλιξη καλλιεργητικών τεχνικών και πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί σε όλα τα μέρη του πλανήτη μας για την αειφορική παραγωγή τροφής μέσα στους αιώνες της ανθρώπινης αγροτικής δραστηριότητας, παράλληλα με τις σύγχρονες της εποχής μας και της τεχνολογικής μας προόδου.

Όλα αυτά τα θέματα και πολλά άλλα που τυχόν θα δημιουργηθούν στην πορεία θα χαρώ πολύ να αναπτύξω μαζί σας, προκειμένου να απαντήσω και σε οποιοδήποτε γενικό ή ειδικό ερώτημα σας.

Παράλληλα θα παρουσιάζεται ξεχωριστά κάθε φορά και ένα προϊόν εποχής, της διατροφικής του αξίας, αλλά και της θεραπευτικής του χρήσης σε διάφορους πολιτισμούς της γης μέσα στο πέρασμα της Ιστορίας.