Εξαιρετικά ωφέλιμο, χωνεύεται ευκολότερα, πιο ήπια γεύση